Man kan skille mellom Meditative og Samhandlende naturopplevelser.


Den meditative fokuserer ro og stillhet, stresse ned, finne oss selv, få tid til ettertanke, få ny energi, oppleve naturens storhet og å føle tilhørighet med den.


Den samhandlende betegner det aktivitetspregede friluftslivet. Beskrives ofte som å handle i ett med naturen enten det skjer i padlerens, klatrerens eller surferens verden.

(Bischoff, 2007)


forrige neste